Kontakt

„Doublet-Polflag” Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 816 92 24, 821 16 65, 821 16 67, 821 16 68
faks: (33) 816 92 30
e-mail: doublet@doublet.pl
 

Oddział w Warszawie:
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel: (22) 213 95 99
e-mail: warszawa@doublet.pl

NIP: 547-020-39-38

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1.         Administratorem danych osobowych jest „DOUBLET-POLFLAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Piekarska 86, NIP: 5470203938, REGON: 070413638, KRS: 0000128136

2.         Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, we wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: doublet@doublet.pl, pod numerem telefonu: +48 (33) 816 92 24, listownie na wskazany w punkcie 1 adres siedziby, lub osobiście, bezpośrednio w siedzibie Administratora.

3.         Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi elektronicznej, polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora.

4.         Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5.         Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą udostępniane osobom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych;

6.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także poprzez rezygnację z newslettera);

7.         Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

- sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- przeniesienia danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy.

11.       Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą podlegały profilowaniu;

12.       Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Twój koszyk jest pusty.

GWARANTUJEMY:
  • Kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. 33/816-92-24 lub adresem e-mail: doublet@doublet.pl
  • Fachowe doradztwo – sprawdzone i skuteczne rozwiązania w realizowanych projektach
  • Dostawę i montaż produktów na terenie całego kraju
W celach statystycznych oraz dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.